กิจกรรมเพื่อสังคม

โดย บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

ติดต่อเรา

โครงการ Eye Fleet CSR

ด้วย บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จํากัด ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการระบบจีพีเอสติดตามรถ (GPS Tracking) บนระบบ Eye Fleet โดยได้ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ได้ตระหนักถึง ...