กรมขนส่งทางบก กำหนดให้

“รถโดยสารขนาดใหญ่ และรถบรรทุก ทุกคัน” ที่ทำการจดทะเบียนใหม่ จำเป็นต้องติดแผ่นสะท้อนแสง ที่สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน โดยต้องติดให้มองเห็นจากระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป

รถบรรทุกที่มี ตั้งแต่ 2 เพลา, 4 ล้อ, ยาง 6 เส้น ขึ้นไป

ต้องติดตั้ง อุปกรณ์สะท้อนแสง ควบคู่ไปกับ แผ่นสะท้อนแสง ตรงตามที่กรมขนส่งกำหนดด้วย

 

ตำแหน่งการติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง

ด้านหลัง : แผ่น/อุปกรณ์สะท้อนแสง สีแดง
ด้านข้าง : แผ่น/อุปกรณ์สะท้อนแสง สีเหลืองอำพัน

GPS EyeFleet - บทความ-ปี61-กรมขนส่งสั่งเริ่มแผ่นสะท้อนแสง-01 GPS EyeFleet - บทความ-ปี61-กรมขนส่งสั่งเริ่มแผ่นสะท้อนแสง-02
หมายเหตุ :
1) สำหรับผู้ที่จดทะเบียนก่อน วันที่ 1 ม.ค. 2561 ต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 1 ม.ค. 2562
2) กรณีติดแผ่นสะท้อนแสงแล้ว แต่มีขนาด/ตำแหน่งการติดตั้ง/วัสดุ/สีแผ่นสะท้อนแสง ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 1 ม.ค. 2563
3) สำหรับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน ไม่ติดตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

 

ลักษณะอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ถูกต้อง

  1. สามารถสะท้อนแสงให้มองเห็นได้ในเวลากลางคืน ในระยะไม่น้อยกว่า 150 ม.
  2. รูปทรงวงกลม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, สามเหลี่ยมด้านเท่า(ที่มียอดแหลมชี้ไปด้านบน), หรือรูปทรงอื่นที่เรียบง่าย
  3. รูปทรงวงกลม ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 5 ซม.
  4. ทรงสี่เหลี่ยมทุกชนิด ต้องยาวด้านละ ไม่น้อยกว่า 5 ซม.
  5. ทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า (ติดเฉพาะท้ายรถพ่วง รถกึ่งพ่วง) ต้องยาวด้านละไม่น้อยกว่า 15 ซม. แต่ไม่เกิน 20 ซม.

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน : หนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ (ราชกิจจานุเบกษา) ออกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง “อุปกรณ์สะท้อนแสง สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์” เกี่ยวกับคุณลักษณะของอุปกรณ์สะท้อนแสง และกำหนดหลักเกญฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบอุปกรณ์สะท้อนแสงสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (R ๓)