ขนส่งต่อเนื่อง ตลอดทั้งทริป แบบควบคุมวงเงินได้!
บนเครือข่าย 3G คลอบคลุมทั้ง 10 ประเทศอาเซี่ยน

บริการข้ามแดน 650 บาท / เดือน

โปรแกรมเสถียร โหลดเร็ว ให้คุณ ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว อุ่นใจตลอดทุกเส้นทาง

ระยะทางเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพไม่ลดลง

ดูตำแหน่งยานพาหนะ

สถานะเครื่องยนต์

กดเล่นเส้นทางย้อนหลัง

คำนวณกราฟน้ำมัน

ระบบแจ้งเตือน Real Time

ปริ้นท์สรุปรายงานออนไลน์

ดูข้อมูลผู้ขับขี่

ฟังก์ชั่นอื่นๆ

มั่นใจ สัญญาณชัด คลอบคลุมทั่วอาเซี่ยน

          1. ประเทศไทย
          2. ประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า
          3. ประเทศลาว
          4. ประเทศเวียดนาม
          5. ประเทศกัมพูชา
          6. ประเทศมาเลเซีย
          7. ประเทศบรูไน
          8. ประเทศสิงคโปร์
          9. ประเทศฟิลิปปินส์
          10. ประเทศอินโดนีเซีย

GPSEyeFleet-บริการซิม-aec-ข้ามแดน-คลอบคลุม-10-ประเทศอาเซี่ยน_แผนที่