40,000+
ติดตั้ง
14+
รางวัล

อายฟลีต โปรแกรมจีพีเอสออนไลน์

กำลังถูกพูดถึงมากในหมู่แวดวงลูกค้า ในลักษณะปากต่อปาก ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการทุกๆท่าน ที่ทำให้มียอดขายทะลุเป้ามากกว่า 40,000 คัน

 

ISO/IEC 29110-4-1

ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110-4-1 มาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตซอฟต์แวร์ โดย TUV NORD

THAILAND TOP TEN SOFTWARE AWARDS 2013

ได้รับคัดเลือกเป็น อันดับที่ 7 จากผลงานระบบชี้วัดประมาณผลผลิตพืชไร่ด้วยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในหัวข้อ10 สุดยอดซอฟต์แวร์ไทย ประจำปี 2556

THAILAND ICT AWARDS 2011

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานซอฟต์แวร์ระบบตรวจสอบเวลาการเดินทางของรถประจำทาง (Intelligent Bus System : E-Bus) ในหัวข้อ E-Inclusion and E-Community

THAILAND ICT AWARDS 2013

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานซอฟต์แวร์ระบบกักเก็บข้อมูลองค์กร เพื่อการต่อยอดธุกิจ (GPS Data Center) ในหัวข้อ Retail and Supply Chain Management

SDLC 2013 CERTIFICATE

ผ่านการอบรมมาตรฐานกระบวนการผลิต ของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ระดับบุคคล (Software Development Life Cycle : SDLC 2013) ประจำปี 2556

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา