ผลงานติดตั้ง

อายฟลีต โปรแกรมจีพีเอสออนไลน์ ที่ดีที่สุด สามารถ ติดตามยานพาหนะ ได้ทุกประเภท ติดตามรถ ติดเรือ มอเตอร์ไซค์ ติดตามสินค้า และเป็น จีพีเอสกันรถหาย ได้เป็นอย่างดี โดยอุปกรณ์จีพีเอสทุกชิ้นถูกผลิตขึ้นจากโรงงานที่ ได้มาตรฐาน ISO และเป็น จีพีเอส ตามประกาศกรมขนส่ง ที่มีลักษณะถูกต้องทุกประการ

สอบถามเพิ่มเติม
รถบัส/รถตู้
มอเตอร์ไซค์
รถบรรทุก
เรือ

ธุรกิจของเรา

อายฟลีต โปรแกรมจีพีเอสออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผนจัดการกับการขนส่งและควบคุมทุกสถานการณ์รถยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพสูงที่สุดตลอดระยะเวลา 10 ปี จนได้รับรางวัลมาจากหลายสถาบันทั่วโลก คุณจึงมั่นใจได้ว่าระบบติดตามรถของอายฟลีตมีมาตรฐานของคุณภาพสินค้าและการให้บริการสูง ยืนยันจากผู้ใช้บริการจริงกว่า 40,000 คัน (ติดตามตำแหน่งรถออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ eye-fleet.net ได้ทันที หลังการติดตั้งอุปกรณ์)

สินค้า

ประวัติความเป็นมา

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือกันระหว่างทีมวิศวกร การสื่อสารและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ในระบบ GPS Tracking และ GPS Fleet Management มากกว่า 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านระบบติดตามและจัดการยานพาหนะผ่านดาวเทียม (GPS) รวมทั้งระบบบริหารการขนส่งแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลิตสินค้า การขายและการติดตั้ง รวมถึงการบริการหลังการขาย

ทั้ง นี้คณะผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของยานพาหนะ การลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากการใช้รถที่ไม่เหมาะสม เช่น การขับรถออกนอกเส้นทางที่กำหนด การจอดรถติดเครื่องยนต์เป็นเวลานาน เป็นต้น โดยระบบนี้เหมาะกับทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายใน การขนส่ง การขาย และการบริการ ต้องการลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา

และ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการธุรกิจซอฟต์แวร์ กับ Software Park Thailand โดยบริษัทฯ จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ รวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ของบริษัทให้แก่ธุรกิจอื่น ที่อยู่ภายในกลุ่ม ซึ่งเห็นได้ชัดว่า เรา เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการเติบโตจึงได้รับการคัดเลือกให้เข้า ร่วมโครงการกับทาง Software Park Thailand โดยทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทาง Software Park Thailand ที่ให้การสนับสนุน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นและยืนหยัดในการดำรงตำแหน่งผู้นำตลาดระบบ GPS Tracking ในประเทศ

พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการ และผลักดันยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผ่านการให้บริการที่เป็นเลิศและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาในการทำงานขององค์กร

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จึงยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ 4 ประการ คือ ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ

 • GPS Tracking Thank you for your kindness BJC
 • GPS Tracking Thank you for your kindness CityFood
 • GPS Tracking Thank you for your kindness CMMU
 • GPS Tracking Thank you for your kindness CTV_CHO
 • GPS Tracking Thank you for your kindness FLEXO_graphic
 • GPS Tracking Thank you for your kindness GFPT
 • GPS Tracking Thank you for your kindness Kubota
 • GPS Tracking Thank you for your kindness MC
 • GPS Tracking Thank you for your kindness nakhonchai_air
 • GPS Tracking Thank you for your kindness sahaviriya
 • GPS Tracking Thank you for your kindness Toyota Tsusho