รับสมัครงาน ด่วน! หลายอัตรา

ตำแหน่ง
1. พนักงานขาย (Sales Executive)
     รายละเอียดของงาน
     1. เปิดลูกค้าใหม่ รักษายอดลูกค้าเดิม
     2. นำเสนอสินค้าและบริการ
     3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทฯ เพื่อให้บริการหลังการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

     คุณสมบัติ
     1. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22-38 ปี
     2. รักงานขาย-บริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความตั้งใจจริง
     3. มีประสบการณ์ด้านการ GPS Tracking จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
     4. มีทักษะการเจรจา สื่อสาร และการประสานงานที่ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
     5. สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเองจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

     สถานที่ปฏิบัติงาน
     ทำงานในพื้นที่ผู้สมัครต้องการ รับเซลล์ทั่วประเทศ

2. ผู้จัดการงานขาย (Sales Manager)
     รายละเอียดของงาน
     1. ดูแลให้ยอดขายเป็นไปตามเป้า
     2. จัดทำ Forecast ยอดขาย รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี
     3. เข้าประชุมทีม ตลอดจนเทรนนิ่งต่างๆ ที่บริษัทได้วางไว้
     4. รายงานและให้ข้อเสนอแนะถึงแผนการขายต่อบริษัท
     5. ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

     คุณสมบัติ
     1. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22-38 ปี
     2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
     3. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

     สถานที่ปฏิบัติงาน
     ประจำอยู่ที่บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด เลขที่ 6 ซ.อ่อนนุช 74/1 แยก 1 แขวงประเวศ  เขตประเวศ กทม.

     อัตรา 2 คน

3. เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
     รายละเอียดของงาน
     1. ดูแลภาพรวม และแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
     2. วางแผนการตลาดออนไลน์ (SEO, Social Network, เว็บบอร์ดต่างๆ) ติดตามสถานะ ประเมินผล
     3. ออกแบบ feature ใหม่ๆ ในเว็บไซต์

     คุณสมบัติ
     1. อายุ 25 – 35 ปี เพศชาย หญิง
     2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
     3. มีความสามารถด้านการโฆษณา คิดข้อความ เขียนบทความ และสื่อสารกับผู้ชม
     4. มีความเข้าใจวิธีการ จุดเด่น/จุดด้อย โอกาส และข้อจำกัด ต่างๆ ในการใช้สื่อแบบออนไลน์ เพื่อการสื่อสารต่อผู้ชมเป็นอย่างดี
     5. สามารถใช้งาน Program ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ (เช่น Word, Excel, PowerPoint, E-mail) ได้เป็นอย่างดี
     6. สามารถใช้งานเว็บไซต์ และบริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต (เช่น เว็บบอร์ดต่างๆ, YouTube, Facebook, อีเมล์, สั่งซื้อสินค้า) ได้เป็นอย่างดี
     7. สามารถใช้งานเครื่องมือการตลาดและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต (เช่น Web Stat, Google Webmaster, Google Analytics, Facebook) ได้
    8. มีความละเอียด รู้รอบด้าน รับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อหาที่นำเสนอต่อสาธารณะ
    9. มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
   10. หากมีความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมด้าน graphics, การจัดการ hosting (เช่น FTP, control panel) จะเป็นประโยชน์มากขึ้นในการพิจารณา

     สถานที่ปฏิบัติงาน
     ประจำอยู่ที่บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด เลขที่ 6 ซ.อ่อนนุช 74/1 แยก 1 แขวงประเวศ  เขตประเวศ กทม.

 

 

วิธีการสมัคร
– สมัครด้วยตัวเอง
– ส่งใบสมัครทาง Email

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด
เลขที่ 6 ซ.อ่อนนุช 74/1 แยก 1
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250

ติดต่อ
คุณบุษราคัม คงจินดา
Phone : 02 052 4466 # 4488
Mobile : 062 673 4488
Fax : 02 322 3926
Email : [email protected]