1) เข้าเว็บไซต์ eye-fleet.com และคลิกเข้าสู่เว็บไซต์
2) จากนั้นเลือก รูปกุญแจ เพื่อไปที่หน้า “เข้าสู่ระบบ”
01_GPS EyeFleet ขั้นตอนการกรอกข้อมูลกรมการขนส่งทางบก (แบบจดและต่อทะเบียน)

3) กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ของท่านเพื่อทำการเข้าระบบ
02_GPS EyeFleet ขั้นตอนการกรอกข้อมูลกรมการขนส่งทางบก (แบบจดและต่อทะเบียน)

4) คลิกเลือกเมนู “ตั้งค่า
03_GPS EyeFleet ขั้นตอนการกรอกข้อมูลกรมการขนส่งทางบก (แบบจดและต่อทะเบียน)

5) คลิกเลือกเมนู “กรมการขนส่งทางบก” (หมายเลข 1) จะแสดงหน้าดังภาพด้านล่าง
6) เลือกปุ่ม ”แก้ไข” รถคันที่ต้องการ เพื่อเริ่มกรอกข้อมูลกรมขนส่ง (หมายเลข 2)
04_GPS EyeFleet ขั้นตอนการกรอกข้อมูลกรมการขนส่งทางบก (แบบจดและต่อทะเบียน)

เมื่อกดปุ่ม “แก้ไข” จะเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลดังภาพ
05_GPS EyeFleet ขั้นตอนการกรอกข้อมูลกรมการขนส่งทางบก (แบบจดและต่อทะเบียน)

 

7) จากนั้น กรอกข้อมูลตามประเภทหนังสือรับรอง (จด/ต่อ ทะเบียน) ตามตัวอย่าง
อ่าน วิธีกรอกข้อมูล แบบรถจดทะเบียนใหม่
อ่าน วิธีกรอกข้อมูล แบบต่อทะเบียน

8) เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน เลือกปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล
08_GPS EyeFleet ขั้นตอนการกรอกข้อมูลกรมการขนส่งทางบก (แบบจดและต่อทะเบียน)

9) เลือกปุ่ม “เข้าสู่หน้าการตั้งค่า” เพื่อกลับสู่หน้ากรมขนส่งทางบก และ ทำการแก้ไขรถคันอื่นๆต่อไป
09_GPS EyeFleet ขั้นตอนการกรอกข้อมูลกรมการขนส่งทางบก (แบบจดและต่อทะเบียน)

10) หากทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยครบทุกคันแล้ว กรุณาส่งอีเมลหรือโทรแจ้งทีมงานอายฟลีต เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่ามีข้อมูลในระบบ หลังจากนั้น จึงปรากฎปุ่มขึ้นมา ให้สามารถกด Download หนังสือรับรอง ของรถแต่ละคัน เพื่อนำไปใช้ยื่นกับกรมขนส่งได้ทันที
10_GPS EyeFleet ขั้นตอนการกรอกข้อมูลกรมการขนส่งทางบก (แบบจดและต่อทะเบียน)