ตัวอย่าง
วิธีการกรอกและแก้ไขข้อมูล สำหรับ “ประเภทรถโดยสาร”

06_GPS EyeFleet ขั้นตอนการกรอกข้อมูลกรมการขนส่งทางบก (แบบจดทะเบียนใหม่)
ชนิดการจดทะเบียน
มาตรฐาน 1 : รถปรับอากาศพิเศษ
มาตรฐาน 2 : รถปรับอากาศ
มาตรฐาน 3 : รถที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ
มาตรฐาน 4 : รถสองชั้น
มาตรฐาน 5 : รถพ่วง
มาตรฐาน 6 : รถกึ่งพ่วง
มาตรฐาน 7 : รถโดยสารเฉพาะกิจ

ตัวอย่าง
วิธีการกรอกและแก้ไขข้อมูล สำหรับ “ประเภทรถบรรทุก”

07_GPS EyeFleet ขั้นตอนการกรอกข้อมูลกรมการขนส่งทางบก (แบบจดทะเบียนใหม่)
ชนิดการจดทะเบียน
ลักษณะ 1 : กระบะบรรทุก
ลักษณะ 2 : ตู้บรรทุก
ลักษณะ 3 : บรรทุกของเหลว (เช่น รถบรรทุกน้ำ ,นม)
ลักษณะ 4 : บรรทุกวัสดุอันตราย (เช่น รถบรรทุกน้ำมัน)
ลักษณะ 5 : บรรทุกเฉพาะกิจ (เช่น รถบรรทุกถังผสมคอนกรีต ,รถบรรทุกเครื่องทุ่นแรง)
ลักษณะ 6 : รถพ่วง
ลักษณะ 7 : รถกึ่งพ่วง
ลักษณะ 8 : รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว
ลักษณะ 9 : รถลากจูง

1) เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน เลือกปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล
08_GPS EyeFleet ขั้นตอนการกรอกข้อมูลกรมการขนส่งทางบก (แบบจดและต่อทะเบียน)

2) เลือกปุ่ม “เข้าสู่หน้าการตั้งค่า” เพื่อกลับสู่หน้ากรมขนส่งทางบก และ ทำการแก้ไขรถคันอื่นๆต่อไป
09_GPS EyeFleet ขั้นตอนการกรอกข้อมูลกรมการขนส่งทางบก (แบบจดและต่อทะเบียน)

3) หากทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยครบทุกคันแล้ว กรุณาส่งอีเมลหรือโทรแจ้งทีมงานอายฟลีต เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่ามีข้อมูลในระบบ หลังจากนั้น จึงปรากฎปุ่มขึ้นมา ให้สามารถกด Download หนังสือรับรอง ของรถแต่ละคัน เพื่อนำไปใช้ยื่นกับกรมขนส่งได้ทันที
10_GPS EyeFleet ขั้นตอนการกรอกข้อมูลกรมการขนส่งทางบก (แบบจดและต่อทะเบียน)