วิธีใช้งานเครื่องรูดบัตร

วิธีอ่านเลขใบขับขี่ในระบบ

คู่มือการใช้เครื่องรูดบัตร (ไฟล์ PDF)

ดาวน์โหลดทันที