EyeFleet News

ข่าวอายฟลีต

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด ผู้ให้บริการระบบ GPS Tracking และ GPS Fleet Management มากกว่า 10 ปี ให้บริการด้านระบบติดตามและจัดการยานพาหนะผ่านสัญญาณดาวเทียม (GPS) รวมทั้งระบบบริหารการขนส่งแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลิตสินค้า การขายและการติดตั้ง รวมถึงการบริการหลังการขายทั้งนี้คณะผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของยานพาหนะ การลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากการใช้รถที่ไม่เหมาะสม เช่น การขับรถเร็วเกินจากที่กำหนด การขับรถออกนอกเส้นทางที่กำหนด การจอดรถติดเครื่องยนต์เป็นเวลานาน เป็นต้น โดยออกแบบให้ระบบเหมาะกับทั้งองค์กรขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดค่าใช้จ่าย