EyeFleet News

ข่าวอายฟลีต

วิธีการใช้งานเครื่องรูดบัตรแสดงตนของพนักงานขับรถ

ทางกรมขนส่งมีนโยบายให้ รถบรรทุกและรถโดยสารทุกคัน มีความจำเป็นต้องติดตั้ง
“เครื่องบันทึกการเดินทางของรถ” พร้อมกับ “เครื่องรูดบัตรแสดงตน” ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสาร ให้ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด …
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> หน้าขั้นตอนและแนวทางปฎิบัติสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร เพื่อเข้ารับการต่อภาษีประจำปีหรือจดทะเบียนรถใหม่

หมายเหตุ : เครื่องรูดบัตรของอายฟลีต สามารถรองรับใบขับขี่ได้ทุกประเภท
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้เครื่องรูดบัตร