หนังสือรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการ สำหรับอุปกรณ์เสริมเซ็นเซอร์วัดน้ำมัน

Project Info

Project Description

เพื่อรับรองว่า บริษัท Omnicomm Technologies LLC จำกัด ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยการตรวจสอบพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบการจัดการพัฒนา, การผลิต, การขายและการบริการ อย่างเหมาะสมสำหรับระบบอุปกรณ์มาตราการวัด ได้รับการประเมินโดย Bureau Veritas