หนังสือรับรองเครื่องมือมาตราวัดน้ำมัน ประเทศรัสเซีย ค.ศ. 2011

Project Info

Project Description

เพื่อรับรองว่า บริษัท Omnicomm Technologies LLC จำกัด หนังสือรับรอง RU.C.29.010.A เลขที่ 42958 เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดน้ำมันดิจิตอล รุ่น LLS 20160 (สีดำ) และ LLS 20230 (สีเหลือง) มีมาตราการวัดที่ได้มาตรฐาน โดยผ่านการอนุมัติตามคำสั่งของตัวแทนของรัฐบาลกลาง